Strona g�ówna                    O nas                    Us�ugi                    Badania zbiorników LPG                    Kontakt

-----------------------Jeste�my cz�onkami:-------

----------------------------------------------
Personel

  • Myjnia
 Marcin Zgorzelski - kierownik zmiany
tel. +48 024 2685408 / 609 402 240
e-mail: zgorzelskimarcin@serwkomb.pl
*
Patrycjusz Krzeminski - kierownik zmiany
tel. +48 024 2685408 / 609 402 240
e-mail: krzeminskipatrycjusz@serwkomb.pl
*
Grzegorz Krzewicki - kierownik techniczny
tel. +48 024 2685408 / 609 402 240
e-mail: krzewickigrzegorz@serwkomb.pl

  • Warsztat TDT/ADR
W�odzimierz �aglewski - kierownik dzia�u technicznego
tel. +48 024 2686407 / 606 950 478
e-mail: zaglewskiwlodzimierz@serwkomb.pl
*
Janusz Szwech - kierownik wydzia�u napraw i modernizacji
tel. +48 024 2685407 / 605 950 487
e-mail: szwechjanusz@serwkomb.pl

  • Zbiorniki LPG
Bart�omiej Majchrzak 
tel. +48 024 2685407 / 507 165 469
e-mail: majchrzakb@serwkomb.pl

  • Warsztat
Pawe� Kalinowski
tel. +48 024 2636542 / 501 222 460
e-mail: kalinowskipawel@serwkomb.pl
*
Anna Graf
tel. +48 024 2636542 /  602 103 167
e-mail: grafanna@serwkomb.pl
*
Mateusz Ogieniewski
tel. +48 024 2636542 /  602 103 167
e-mail: ogieniewskimateusz@serwkomb.pl

                                               Z naszych us�ug korzystaj�:

 
 
  Strona g�ówna   |   O nas   |   Us�ugi  |   Badania zbiorników LPG   |   Kontakt |